Bioptron

bioprom

Światło jest niezbędne do życia w równym stopniu jak woda i powietrze. Światło słoneczne pomaga organizmowi regulować wiele ważnych procesów biologicznych. Ludzki organizm przetwarza je na energię niezbędną do życia.

Bioptron emituje światło:

Widzialne i spolaryzowane powyżej 95% Zawiera widoczną część spektrum światła słonecznego i bliższą podczerwonego o długości fal od 480 nm do 3400 nm. Fale drgają w płaszczyznach równoległych w kierunku świecenia, w odróżnieniu od fal światła słonecznego, które rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach.

Polichromatyczność. Światło Bioptron jest polichromatyczne: oznacza to, że jego spektrum nie składa się tylko z jednej długości fali, jak jest w przypadku światła laserowego, ale posiada szeroki zakres włączając światło widoczne i część spektrum podczerwonego. Światło Bioptron emituje fale o długości od 480 do 3400 nm. Światło Bioptron nie zawiera promieniowania UV!

Niekoherentne. Bioptron emituje światło niespójne, przesunięte w fazie. Energia fali świetlnej Bioptronu jest w każdej jednostce czasu jednakowa.

Niskiej energii (łagodne). Światło Bioptron ma niską gęstość energii (fluencja). Energia tej wielkości wywołuje efekt biostymulacyjny i pozwala światłu stymulować różne biologiczne procesy w organizmie w naturalny sposób.

Światło bioptron nie powoduje efektów ubocznych - jest nieszkodliwe i całkowicie bezpieczne

W wyniku intensywnych badań odkryto, że światło Bioptron pozytywnie wpływa na ludzki organizm, powodując jego biostymulację i wzmacniając funkcje obronne.

Zespołom badawczym Bioptron AG na początku lat 80. udało się rozwiązać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy nowoczesnej terapii światłem. W oparciu o te osiągnięcia stworzono rewolucyjną technologię leczenia światłem - System Terapii Światłem Bioptron. Światło Bioptron nie zawiera promieniowania ultrafioletowego ani żadnego innego promieniowania szkodliwego dla zdrowia