Diagnostyka SCIO

Diagnostyka SCIO (Scientic Consciousness Interface Operations System, łac. WIEM)

 -Supernowoczesne urządzenie z europejskim certyfikatem medycznym II a, zgodnym z dyrektywą WE 93/42/EWG,

- automatyczne, sterowane przez komputer, nieinwazyjne, aktywne urządzenie terapeutyczne

- koordynuje złożony program bioofeedbacku (elektro-modalnego z oprogramowaniem komputerowym)

- zbiera informacje przy użyciu elektrod połączonych do głowy oraz kończyn, co daje dokładny i precyzyjny obraz ogólnego stanu klienta

- zebrane dane są katalogowane i dopasowane do danego człowieka w kolejności od najwyższego stopnia reakcji

- dzięki temu w nieinwazyjny sposób uzyskuje się dostęp do 11 000 danych sklasyfikowanych jako parametry fizjologiczne i zmiany patalogiczne

infekcje, alergie, niedobory, nadmiary

- SCIO -łączy pola biorezonansu i bioofeedbacku w celu analizy ciała i podświadomości pacjenta

- Urządzenie mierzy; bada; przeprowadza terapie w zakresie;

-ALERGENY, AMINOKWASY, MINERAŁY, WITAMINY, HORMONY, KWASY TŁUSZCZOWE, PASOŻYTY, BAKTERIE, WIRUSY,

KREW, NERWY, KOŚCI, INDYWIDUALNE REAKCJE, PRZYCZYNY CHORÓB, STRES I WIELE INNYCH CZYNNIKÓW WAŻNYCH DLA

ZDROWEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA I NATURY

-Wykrywanie i redukcja stresu

-Nieinwazyjne odczulanie bez zastrzyków

-Leczenie bólu i urazów